GRIFIN ALBANIA SHPK është kompani Shqiptare e cila ka si aktivitet kryesor mbrojtjen e shëndetit publik, sigurinë ushqimore dhe mjedisin me metoda eko-miqësore.