Rreth Nesh

grifin

GRIFIN ALBANIA SHPK është kompani Shqiptare e cila ka si aktivitet kryesor mbrojtjen e shëndetit publik, sigurinë ushqimore dhe mjedisin me metoda eko-miqësore.

Nëpërmjet programit për Menaxhimin e Integruar të Dëmtuesve (MID) dhe një skuadre energjike, ne bashkëpunojmë me klientët për hartimin e një sistemi gjithë përfshirës për kontrollin e dëmtuesve biologjikë. Ne punojmë me ju për të plotësuar nevojat tuaja me buxhetin tuaj. Ne ruajmë emrin e bizneseve dhe cilësinë e jetës për qëndrat e banuara.

GRIFIN respekton mjedisin!

Çertifikuar për sistemin e menaxhimit të cilësisë ISO 9001 : 2008