Dezinfektim, Dezinsektim, Deratizim

Produkte dhe shërbime për: brejtës, milingona, buburreca, furrtare, flutura, pleshta, cimka, krimba, insekte, mushkonja, miza, grenza, etj.