Peshku i Argjendë

Grifin disponon kombinime efikase dhe produkte ekologjike për luftimin e peshkut të argjendë (silver fish). Transport edhe në rrethe!