Shërbim dhe produkte dezinfektimi

Grifin sjell, kurthin e ri ekologjik për Grenzat, Wasp Trap! Grerëzat janë një problem i zakonshëm në verë dhe në vjeshtë. Nga fundi i verës dhe në vjeshtë ato bëhen gjithnjë e më agresive. Kurthi nuk përdor pesticide kimike për të tërhequr dhe vrarë grerëzat: Si ndodh kjo: Sapo grerëza të fluturojë në kurth, ajo nuk mund të shpëtojë më nga aty dhe do të mbytet shpejt në lëng.