Shërbim dhe produkte dezinfektimi

Nëse evidentoni një fole me grenza mos rrezikoni. Grifin Ju vjen në ndihmë me shërbime dhe produkte të specializuara. Fotografia e shkrepur nga një klient pas eleminimit të grenzave tregon se sa e rrezikshme mund të kthehet një fole grenzash në aspiratorin e guzhinës.