Shërbim dhe produkte dezinfektimi

Thyerje rekordi! Një klient na ka sjellë foton ku shihen 7 brejtës të kapur në një kurth i cili është thyrje e rekordit të mëparshëm prej 6 brejtësish të kapur në kurthet ekologjike që i gjeni tek Grifin!